Produktdokumentasjon

Her finner du EC samsvarserklæringer, brukermanualer og en del annen offentlig produktdokumentasjon. Først og fremst på rigg og sceneutsyr, men en del andre produkter vil nok også dukke opp etterhvert. Vi gjør oppmerksom på at disse dokumentene er beskyttet av Norsk og Internasjonal åndsverkslov.

Prolyte
Prolyte Prolyft PLE 10 brukerhåndbok + vedlikeholdsmanual BUNDLE
Prolyte Prolyft PLE 11 / 12 / 13 brukerhåndbok + vedlikeholdsmanual BUNDLE
Prolyte Prolyft PLE 11 / 12 / 13 motorisert talje
Prolyte Prolyft PLE 10 motorisert talje
Prolyte H40V og H40D truss
Prolyte X30 og H30 truss

Prolyte S52 truss
Prolyte Softsteel
Prolyftskjema (vedlikeholdskjema for Prolyft PLE motorisert talje)

MagiTech / FanTek
MagiTech T-103 løftetårn
MagiTech T-105 / 106 løftetårn
MagiTech T-116 / 117 løftetårn

Doughty
Doughty Nebula 20, 33 og 42 sveivestativ
Nebula CE samsvarserklæring

Andre
Lighttec SP / SR CE samsvarserklæring

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Arkiv