Service

Service:

Ved salg i næring, kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven. Dersom annet ikke er avtalt, selges våre produkter med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/ mangler.

Kunden forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere på eventuelle uoverensstemmelser, feil eller mangler ved en leveranse.

Garantien gjelder kun såfremt produktet er brukt iht brukermanualen utstedt av produsenten.

I garantiperioden, forbeholder vi oss retten til å returnere produktet til produsenten for eventuell reparasjon/ service.

Etter at garantitiden er utløpt, kan vi påta oss service, reparasjon og vedlikehold av utstyr som trenger ettersyn etter nærmere avtale. Dette gjelder dog produkter som er kjøpt hos oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Arkiv